Historia

Tradycje kuźnicze od 1900 roku

Od kuźni kowalskiej do firmy operującej na całym świecie

Christian Clemens Stooss założył na początku ubiegłego wieku małą kuźnię kowalską, w której kuł podkowy i części do wozów. Szybko jednak zorientował się, że zaprzęgi końskie nie mają przyszłości i przestawił się na produkcję części dla przemysłu. W celu uproszczenia produkcji wybudował w latach 30-tych tysiąctonową prasę o napędzie hydraulicznym. Od tego czasu urządzenia produkcyjne są sukcesywnie uzupełniane o prasy, walcarki, młoty powietrzne i piece kowalskie oraz regularnie dostosowywane do postępu wiedzy technicznej.

Obecnie do najważniejszych urządzeń należą 2,5-tonowa prasa i wysokowydajna walcarka do pierścieni, obie sterowane elektronicznie. Uzupełnieniem parku maszynowego są urządzenia do obróbki cieplnej oraz obrabiarki CNC.

Założyciel firmy Christian Clemens Stooss

Wczoraj i dzisiaj

Te same co kiedyś pozostały tylko ogień, gorąc i rozżarzony metal, reszta najstarszej metody obróbki metalu zmieniła się diametralnie. Miejsce ciężkiej pracy kowalskiej zajęła najnowocześniejsza technologia.

 

 

Założyciel firmy Christian Clemens Stooss