Misja

Filozofia firmy

Kto chce konkurować na rynkach światowych, ten musi szybko i w gwarantowanym terminie dostarczać produkty o wyjątkowej jakości. Zasada "Just-In-Time" wymaga poza tym od producenta ekstremalnej elastyczności w dostosowaniu się do wymagań klienta. Dzięki naszemu nastawionemu na potrzeby rynku magazynowi surowców, optymalnej wielkości firmy i konsekwentnemu "Lean Management" jesteśmy jak najlepiej przygotowani do stawiania czoła międzynarodowej konkurencji.

Przywiązujemy bardzo dużą wartość do terminowych dostaw oraz do współpracy z klientami. Wieloletnie, praktyczne doświadczenie i znajomość stosunków na rynku międzynarodowym są podstawą oferowanego przez nas doradztwa.

 

Kucie pierścienia

Firma Stooss wyznacznikiem jakości

Głęboko zakorzenione myślenie w kategoriach potrzeby zachowania wysokiej jakości, uporczywe dążenie do celu oraz wysokie kwalifikacje naszego zespołu zapewniają nam przyszłość.

 

Podstawa sukcesu firmy Stooss: nasi pracownicy

Nowoczesna polityka kadrowa pogłębia więzi w grupie oraz identyfikowanie się z firmą.