Proces produkcyjny

Cięcie

CIĘCIE

 

Kontrola materiału

Magazyn wlewek i kęsów kwadratowych i okrągłych

Rodzaje wykonania:

  • kęsy walcowane
  • kęsy kute
  • odlewy
  • wlewki konwencjonalne

 

 

Cięcie

Cięcie kęsów kwadratowych
Cięcie kęsów okrągłych

 

 

 

 

Kontrola ciężaru
Kontrola wzrokowa

Kucie
Kucie

KUCIE

Kucie na młocie

Trzymanie przedkuwki cęgami

 

 

 

 

Kucie swobodne

 

 

 

 

 

Spęcznianie

 

 

 

Kucie swobodne


Trzymanie przedkuwki manipulatorem

 

 

 

 

Kucie swobodne

 

 

 

 

 

Spęcznianie

Kontrola wzrokowa i wymiarów

Walcowanie

WALCOWANIE

Walcowanie pierścieni
Proces walcowania pierścieni rozpoczyna się od prasowania i dziurowania przedkuwki na płaskiej powierzchni, przy temperaturze około 1250°C (w przypadku materiału 4340).

 

W wyniku dziurowania w przedkuwce powstaje otwór, powoduje to przesunięcie się materiału (jak to widać na prawym rysunku).

 

 

Przedkuwka w kształcie pierścienia zostaje nasadzona na walec wewnętrzny.
Na rysunku obok widok z góry.

 

 

 

Widok z boku procesu walcowania i częściowo uformowanej przedkuwki, która jest dociskana do walca roboczego wprawiającego ją w ruch obrotowy...

 

… i powodującego zmniejszanie grubości pierścienia oraz zwiększanie jego obwodu. Po wywalcowaniu pierścień nadaje się do dalszej obróbki, na przykład obróbki cieplnej oraz do kontroli.

Kontrola wzrokowa i wymiarów.

Obróbka cieplna

OBRÓBKA CIEPLNA

Na przykład

  • normalizowanie
  • uszlachetnianie
  • odpuszczanie
  • zmiękczanie

 

 

Hartowanie w wodzie

 

 

 

 

Hartowanie w ojelu

 

 

 

 

 

Rejestracja parametrów

 

 

 

 

Pomiary twardości (HB)

Kontrola

KONTROLA

Kontrola metalurgiczna

Badanie ziarnistości

 

 

 

 

Próba udarności

 

 

 

 

 

Próba rozciągania

 

 

 

 

 

Test ultradźwiękami

Mechanika

MECHANIKA

Obróbka mechaniczna

Programowanie

 

 

 

 

Toczenie

 

 

 

 

 

Toczenie kul

 

 

 

 

 

Dokumentacja

Wysyłka