Aktualny także i w tym tysiącleciu

Żaden inny proces produkcyjny nie polepsza właściwości materiału w tak dużym stopniu jak kucie. Jednorodność struktury i optymalny przebieg włókien są dobrze sprawdzonym wyznacznikiem jakości gotowych skuwek.

W wyniku zbieranych przez lata doświadczeń powstał proces produkcyjny, w którym częściowo elektronicznie, częściowo ręcznie sterowane procesy gwarantują od pierwszej do ostatniej sekundy dużą precyzję wykonania.

Elektroniczne sterowanie procesem produkcyjnym
Profesjonalnie wykończone produkty

SCHMIEDEWERK STOOSS AG nadaje stali formę...

Produkty kuźnicze firmy STOOSS AG charakteryzują się:

 • starannym doborem przedkuwek w oparciu o analizę i stopień czystości
 • precyzją formowania
 • optymalnym stopniem przekszałcania
 • optymalnym przebiegiem włókien
 • minimalnymi naddatkami
 • wąskim zakresem tolerancji
 • odpowiednią obróbką cieplną dostosowaną do profilu docelowego

 

… i przynosi klientom długotrwałe korzyści:

 • perfekcyjne wykonanie uszlachetnionych powierzchni oraz dokładność formy
 • najlepsze przystosowanie do obróbki na maszynach CNC
 • skrócenie czasu obróbki mechanicznej prowadzącej do obniżenia kosztów
 • wysoka odporność na pęknięcia powodowane zmęczeniem materiału